Група ПГС-19-М

МагістрантКерівникТема роботиПредзахист датаЗахис дата
1Анісімов Сергій ОлександровичРиженковО.А
«Технологічна забезпеченість реконструкції покрівлі з використанням комбінованих панелей»14.12.2017.12.20
2Ардальянов Ілля ІвановичРоговийС.І.«Особливості проектування екодуків у техногенно-небезпечних районах Приазовського регіону»14.12.2017.12.20
3В’юник Катерина АндріївнаКоваленкоА.С.«Принципи формування та вдосконалення технологічних рішень зведення індивідуальних житлових будинків з сендвич-панелей»14.12.2017.12.20
4Гаращенко Дмитро ОлеговичСорочан О.М.
«Розвиток технології робастного проектування в умовах забезпечення надійності конструкцій»14.12.2017.12.20
5Головін Олег ЮрійовичРоговийС.І.«Впровадження технологічних рішень при реконструкції споруди димової труби котельної»14.12.2017.12.20
6Ірінін Андрій АнатолійовичКоваленкоА.С.«Технологічність несучих конструкцій в умовах динамічного навантаження і агресивного середовища»14.12.2017.12.20
7Козирєва Єлизавета МиколаївнаСергієнко Ю.В.«Корозійна захищеність конструкцій гранчастої башти в умовах хімічного виробництва»15.12.2018.12.20
8Кононенко Дмитро ОлександровичКоваленкоА.С.«Визначення критеріїв системи моніторингу корозійної захищеності будівельних конструкцій»14.12.2017.12.20
9Кудрявцева Олена СергіївнаСергієнкоЮ.В.«Застосування буронабивних паль при проектування опорних конструкцій мосту в складних геологічних умовах»14.12.2017.12.20
10Кузнецова Альона ВадимівнаСорочанО.М.
«Конструктивна раціональність хвилезахисних споруд в галузі розвитку технології фермерської марикультури»14.12.2017.12.20
11Мельник Олександр МихайловичСорочанО.М.
«Комплексна оцінка несучої здатності рухливих будівельних споруд в умовах доменного виробництва»14.12.2017.12.20
12Муравешкіна Лілія СергіївнаРоговийС.І.«Оптимальне проектування і впровадження технологічних рішень при реконструкції споруди елеватору»14.12.2017.12.20
13Пархоменко Віктор ЄвгеновичРиженковО.А.
«Формування аналітично-інформаційної бази даних при створенні прогнозної моделі технічного обслуговування конструкцій»14.12.2017.12.20
14Петрова Ольга ОлегівнаГібаленкоВ.А.«Дослідження технологічної раціональності прольотних будівель рудних перевантажувачів»15.12.2018.12.20
15Пижова Катерина ОлексіївнаКоваленкоА.С.«Формування конструктивних і технологічних рішень висотних будівель з використанням композитних матеріалів»15.12.2018.12.20
16Правілова Ірина ВадимівнаГібаленкоО.М.Інженерно-технічне забезпечення діагностики корозійного стану при реконструкції виробничих будівель15.12.2018.12.20
17Пушкарьов Олександр ОлександровичГібаленко В.А.Оптимізація експлуатаційних параметрів споруди баштового типу в умовах сталого технічного обслуговування15.12.2018.12.20
18Рахуба Анастасія ОлександрівнаРоговий С.І.«Застосування об’ємно-планувальних рішень забезпечення мікрокліматичних умов житлових будівель»15.12.2018.12.20
19Сидоренко Євген ВолодимировичСергієнкоЮ.В.«Експлуатаційна надійність вузлових клепаних з’єднань конструкції пролітної будови шляхопроводу»15.12.2018.12.20
20Синякова Ганна МиколаївнаРиженковО.А.«Реалізація конструктивно-технологічних заходів первинного та вторинного захисту від корозії металоконструкцій в умовах моніторингу»15.12.2018.12.20
21Тарасов Кирило АндрійовичСорочан О.М.
«Формоутворення металоконструкцій перевантажувальної естакади морського причалу»15.12.2018.12.20
22Черниш Данило ВолодимировичКоваленко А.С.«Надійність будівлі на основі діагностичних ознак технічного стану і раціональності прийнятих конструктивних рішень»15.12.2018.12.20
23Чижденко Таїсія ВолодимирівнаСорочан О.М.«Комплексний підхід забезпеченості архітектурних рішень і будівельних заходів берегоукріплювальних споруд»14.12.2017.12.20
24Янусов Євген ОлександровичРоговий С.І.«Формування конструкторсько-технологічних вимог при вдосконаленні засобів зведення монолітних конструкцій»15.12.2018.12.20
Група ПГС-19-М

Група З-19-ПГС-М

МагістрантКерівникТема роботиПредзахист
дата
Захис
дата
1Азаров М. С.Бочарова О.А.«Технічні рішення забезпечення регламентного обслуговування для продовження терміну експлуатації каркасу будівлі»14.12.2017.12.20
2Грек О. А.Годун Т.М.«Комплексний підхід забезпечення довговічності несучих конструкцій будівлі спортивного комплексу на основі організаційно-технологічних рішень»14.12.2017.12.20
3Карлікова Я. П.Гібаленко О.М.«Забезпечення екологічної безпеки прибережної зони Приазовського регіону в умовах розвитку море культури»14.12.2017.12.20
4Комарова А. І.Годун Т.М.«Сучасні методи первинного захисту елементів залізобетонних конструкцій для забезпечення проектної довговічності в умовах атмосферних кліматичних впливів»15.12.2018.12.20
5Моісєєнко А.В.Годун Т.М..«Організаційно-технологічні рішення будівництва адміністративної будівлі при підсиленні залізобетонних конструкцій»14.12.2017.12.20
6Петренко О. О.
Годун Т.М..«Комплексне дослідження несучої здатності будівель історичної споруди»15.12.2018.12.20
7Ревуцька Н.П.Бочарова О.А.«Впровадження конструкторських та технологічних рішень при реконструкції перевантажувальної споруди»15.12.2018.12.20
8Торопов А.С.Бочарова О.А.«Забезпечення функціональності і надійності монолітних споруд при використанні пластикової арматури»15.12.2018.12.20
9Шведов О.Ю.Бочарова О.А.«Технічне діагностування і визначення факторів технологічного режиму експлуатації конструкцій вантажопідйомних машин»15.12.2018.12.20
10
Грачов О.В.
Роговий С.І.«Удосконалення заходів корозійної захищеності при забезпеченні надійності баштових металоконструкцій»15.12.2018.12.20
Група З-19-ПГС-М