Організаційний комітет

  • Хаджинова О.В. – доктор економічних наук, доцент, декан економічного факультету ДВНЗ «ПДТУ».
  • Меліхов А.А. – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «ПДТУ».
  • Белопольський М.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «ПДТУ».
  • Логутова Т.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інноватики та управління ДВНЗ «ПДТУ».
  • Гончар В.В. – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та бізнес – адміністрування ДВНЗ «ПДТУ».
  • Верескун М.В. – доктор економічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ «ПДТУ».
  • Омельченко Л.С. – канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи ДВНЗ «ПДТУ».
  • Черната Т.М. – канд. екон. наук, доцент, заст. декана економічного факультету ДВНЗ «ПДТУ».