2017-2018 навчальний рік

Знайдено всього робіт: 94
ГодРейтингШифрНазва роботиАвторСтатуc
201816.0 Розщеплення Значення, місце та перспективи розвитку атомної енергетики України
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201853.5 ПЛАНЕТА Застосування ресурсозбереження у вирішенні екологічних проблем в енергетиці
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201866.0 Мала ГЕС Застосування малих ГЕС для забезпечення резерву потужності в час пік ЕЕС
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201856.5 Діаметр трубопроводів Застосування аналітичних методів для визначення оптимального діаметру напірних тунелів ГЕС
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
2018- Кедр Исследование распыления жидких металлов и сплавов сверхзвуковой высокотемпературной газовой струей
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Знята з розгляду
201850.0 THINK DIFFERENT Визначення обсягу та якості електричної енергії однофазного електричного кола з полігармонійними струмом та напругою
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201875.0 Криптолова піч Високотемпературне очищення графіту
 • Коваленко О.О.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201847.5 Чергове опалення Врахування теплової інерції огороджуючих конструкцій будівлі при визначенні режимів чергового опалення
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201861.5 Сонячна електростанція Впровадження сонячних електростанцій та дослідження їх впливу на роботу електроенергетичних систем
 • Безкостний П.І.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201882.5 СРТ Вплив параметрів на вході в ротор струмино-реактивної турбіни на її ефективність
 • Родимченко Т.С.
 •  ..
 •  ..
Диплом I ступеня
201885.0 РЕКУПЕРАЦІЯ Вплив конструктивних розмірів металевих рекуператорів на їх теплову роботу
 • Кульгін О.Д.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201850.5 Вітрогенератор Вітрогенератор, як екологічне джерело енергії для збільшення запасу ходу електромобіля
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201876.5 НАСОСНА УСТАНОВКА Віртуальний лабораторний стенд для дослідження оптимальних за критерієм енергоефективності режимів роботи насосної установки
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201874.0 КОНТРОЛЬ Вдосконалення засобів контролю ізоляції відносно «землі» мереж оперативного постійного струму електричних станцій
 • Лисий В.М.
 •  ..
 •  ..
Диплом II ступеня
201845.0 мікро гідроелектростанції Вдосконалення конструкції проточної частини безгребельної ГЕС
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201829.0 Утилізація відходів Утилізація супутних відходів продуктів рослинництва при виробництві теплоти і отримання гранульованих мінеральних добрив
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201890.5 Thermal Preparation System Удосконалення теплової підготовки і покращення паливної економічності та екологічних показників двигуна суднової енергетичної установки застосуванням системи теплової підготовки
 • Погорлецький Д.С.
 • Самітов А.Е.
 •  ..
Диплом II ступеня
201855.0 Біогаз Тригенераційна біогазова установка
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201890.0 фотон Трифазний перетворювальний агрегат для комбінованих систем електроживлення локальних об’єктів з фотоелектричною сонячною батареєю
 • Солонуха Б.В.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201878.5 NAMS-0256A Термогазодинаміка плівкового охолодження при подачі охолоджувача в напівсферичні заглиблення
 • Спасенко М.І.
 •  ..
 •  ..
Диплом I ступеня
201877.5 GT-MGR-300 Термодинамічний цикл ядерної енергетичної установки ГТ-МГР з тепловою потужністю реактора 300 МВт для виробництва електроенергії та комунального теплопостачання
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201857.5 Акумулювання теплоти Технологія акумулювання теплоти на морському транспорті
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Не рекомендовано
201844.5 Сонце Система керування сонячним генератором електроенергії
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201862.5 Накопичувач Сучасний приміський електропоїзд з накопичувачем енергії, інтегрованим до складу асинхронного тягового привода
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201850.0 Вимірювання діелектричної проникності Розробка вимірювального пристрою для аналізу діелектричної проникності багатокомпонентних сумішей
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201850.5 Термоелектрика Розробка та дослідження термоелектричного кондиціонера з живленням від фотоелектричних панелей
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201869.0 Концепція Розробка оновлюваних рекомендацій для модернізації робочих місць проектувальників в електроенергетичній галузі за рахунок новітнього мобільного програмного забезпечення
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201852.5 Алгоритм Розробка алгоритму відключення циліндрів стаціонарного газопоршневого двигуна для мініелектростанції
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201867.5 ВДЕ Робота фотоелектричних станцій за заявленим графіком генерування
 • Голодюк В.С.
 •  ..
 •  ..
Диплом I ступеня
201880.0 Регулювання КС Регулювання повітряної КС з гвинтовими компресорами переривними методами
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201874.0 Фенікс Проект альтернативного джерела енергозабезпечення в умовах великого промислового міста
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201866.5 Енергія Покращення екологічних характеристик та економічних показників суднових дизелів шляхом хімічної обробки палива
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201848.0 - Підвищення енергоефективності підприємств харчової промисловості з використанням засобів бенчмаркінгу
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201863.5 Зелена енергія Підвищення енергоефективності для комплексної енергетичної установки по комбінованому виробництву електроенергії тепла та холоду під час пікових навантажень на підприємстві
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201871.5 Інтенсифікація Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки котлів малої потужності на альтернативних видах палива
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201861.5 Wire& Insulation Підвищення ефективності розподільних електричних мереж шляхом впровадження захищених проводів
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201835.0 141 ІЕ Підвищення ефективності моніторингу технічного стану електродвигунів на базі PLC-технологій
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201838.5 Labyrinth seal Підвищення ефективності лабіринтних ущільнень
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201874.0 Волю альлтернативним джерелам Підвищення ефективності функціонування власних потреб тягової підстанції
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201869.5 знову двійка Підвищення ефективності електропостачання лініями спеціального призначення ДПР-27,5 кВ
 • Козіна І.Ю.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201854.0 Енергоефективність Перспективні системи тягового електропривода для двосистемного електрорухомого складу
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201871.5 Компенсований випрямляч Перетворювальна система розподіленої альтернативної електростанції на базі компенсованого керованого випрямляча
 • Берчук І.В.
 •  ..
 •  ..
Диплом I ступеня
201860.0 світло-колір Освітлення особливо важливих об’єктів міської інфраструктури
 • Малік А.І.
 •  ..
 •  ..
Диплом II ступеня
201862.5 ОПН Особливості ідентифікації об’єктів енергетики, як об’єктів підвищеної небезпеки, з урахуванням імплементації директиви Севезо ІІІ
 • Цибуля А.С.
 •  ..
 •  ..
Диплом II ступеня
201851.5 Ентропія Особливості експлуатації пар тертя суднових дизелів з урахуванням структури мастильного матеріалу
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Не рекомендовано
201871.0 АВК Оптимізація енергетичних показників асинхронного вентильного каскаду з релейно-векторною системою керування
 • Васильєв О.С.
 •  ..
 •  ..
Диплом II ступеня
201864.0 ОЦІНКА ВПЛИВУ Оцінка впливу на природно-заповідний фонд, що знаходиться в зоні функціонування Південно-Українського енергетичного комплексу
 • Яцків А.В.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201872.5 КОЛИВАННЯ НАПРУГИ Оцінка методів та засобів зниження коливань напруги у стані холодного прокату
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201869.0 ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ Оцінка ефективності впровадження енергетичного обладнання
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201849.0 ООП Об’єктно-орієнтоване проектування електромеханічних перетворювачів енергії
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201807.5 Магніт Обробка води в магнітному полі
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201856.0 Чорне море Низькотемпературна енерготехнологія демінералізації морської води
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201870.5 Парадигма Несиметрична схема підсилення системи тягового електропостачання постійного струму
 • Шмиголь Д.О.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201846.0 Безпека перевезень - понад усе Модернізація автогальмівного обладнання електропоїзду з застосуванням електропневматичного вентилю типу ВВ-32
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201849.5 Перетворення Моделювання теплових режимів роботи перетворювачів системи заряда та розряда рудникових акумуляторних батарей
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201867.5 heat loss Моделювання та дослідження сучасних енергозберігаючих технологій
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201871.0 Електричні станції, мережі і системи Моделювання стаціонарних теплових полів струмопровідних шин прямокутного перерізу
 • Ходаковський М.О.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201867.5 Варистор Моделювання процесу провідності варисторів обмежувачів перенапруг
 • Калмиков В.О.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201831.5 Поршень Улучшение экологических характеристик дизелей путём использования водотопливных эмульсий
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201848.0 1-Біогаз Методи підвищення енергетичної та екологічної ефективності промислового котла на біогазі
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201873.0 КАМЕРА Математична модель кільцевої збірної камери у відцентровому компресорі
 • Майдан А.А.
 •  ..
 •  ..
Диплом II ступеня
201879.0 СЕС на плаву Інноваційно-інвестиційний проект будівництва сонячної електростанції на плаву на поверхні Каховського водосховища
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201869.0 Енергозбереження тяговий Енергоефективне векторне керування тяговими синхронними двигунами з постійними магнітам
 • Єрьоменко Л.В.
 •  ..
 •  ..
Диплом I ступеня
201860.5 енергоактивна будівля Енергоактивний будинок
 • Камбаліна А.К.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201838.5 ЕпвАПК1 Електропривод токарно-гвинторізного верстата 16К20
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201850.0 BogomazTE Електрокотельня для теплопостачання навчального корпусу Вінницького національного технічного університету
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201826.5 Енергетика Електроенергетика України
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201866.5 Електробус Електробус на суперконденсаторах – енергоефективний та екологічно чистий вид міського громадського транспорту
 • Підгора О.В.
 •  ..
 •  ..
Диплом I ступеня
201874.5 Енергозбереження Ексергетичний метод аналізу еффективності роботи паротурбінних установок
 • Кохан П.С.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201887.5 Інтенсифікація теплообміну Дослідження впливу ультразвуку на теплообмінні процеси в рідині
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201844.0 УТЕПЛЮВАЧ Дослідження впливу теплофізичних властивостей ізоляційних будівельних матеріалів, параметрів оточуючого середовища і типу холодильного агенту на техніко-економічні показники теплонасосної системи опалення будівлі
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201847.0 IMPACT OF LOAD Дослідження впливу різкозміного навантаження на мережу
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201850.0 Thyristor converter is a difficult level… Дослідження впливу на компоненти потужності електричної енергії фільтрів вищих гармонік при роботі керованого тиристорного випрямляча
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201883.0 122-46 АК Дослідження системи вентиляції на основі сорбційного регенератора теплоти та вологи
 • Литовченко Р.Д.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201827.0 АЛЬТЕР ЕНЕРДЖІ Дослідження сонячних електростанцій з використанням поворотного пристрою слідкування за сонцем
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201860.5 nosvhoiwaajsjvsvsvs Дослідження роботи гібридної системи зв’язку та управління
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201871.0 Високовольтний генератор Дослідження режимів роботи високовольтного генератора імпульсних напруг
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201852.0 тепле повітря Дослідження процесу зневоднення гранульованого біопалива у сушарці атмосферного типу
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201872.5 Орлеанська діва Дослідження плазмодинаміки та теплообміну струмин плазми в процесі термічного руйнування гірських порід
 • Бутенко Я.Ю.
 •  ..
 •  ..
Диплом II ступеня
201856.0 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ Дослідження можливості підвищення енергоефективності теплових мереж КП КМР «Тепломережі»
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201834.5 Рorous medium Дослідження лабіринтного ущільнення з пористою насадкою за допомогою програмного комплексу FlowVision
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201868.5 енергоефективність Дослідження енергоефективних світлодіодних світильників в системах зовнішнього освітлення міста Харкова
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201866.0 Енергоощадність Дослідження енергоефективних режимів системи електропостачання засобами комп’ютерного моделювання
 • Довгопола А.С.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201846.5 Контур Дослідження ефективності теплоутилізаційного контура газотурбінного двигуна потужністю 110 МВт
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201874.5 Заряджання Дослідження ефективності роботи бездротової системи заряджання електротранспорту в залежності від точності позиціонування
 •  ..
 •  ..
 •  ..
Автор запрошується на конференцію
201816.5 Моdel GDGA Дослідження динамічних режимів газодизельного агрегату
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201833.0 ЕНЕРГО ХАУС Будинок майбутнього – максимальний комфорт, енергоефективність та екологічність
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201821.5 ТНУ Бівалентна теплонасосна установка для опалення виробничого приміщення
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201856.0 система контролю Автоматизація натурних вимірювань параметрів хвиль переміщення дистанційними датчиками у верхній водоймі Дністровської ГАЕС
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201851.0 Електро Аналіз сучасних АРЗ синхронних генераторів
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201813.5 Тягове елктропостачання Аналіз шляхів вдосконалення системи тягового електропостачання кар’єру ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201862.0 Струми ротора Аналіз процесу вибігу та самозапуску асинхронного двигуна власних потреб електростанцій
 • Куцак В.В.
 •  ..
 •  ..
Диплом III ступеня
201849.5 АСОЕ ХНУМГ Аналіз електроспоживання гуртожитков ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з використанням АСОЕ
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано
201849.0 Гібрид Аналітичне дослідження комбінованої фотоелектричної системи для електро- і теплопостачання
 •  ..
 •   . .
 •  ..
Не рекомендовано