Перейти до перегляду наявних історій.

  Дані кандидата

  ПІБ

  Коротка бібліографічна довідка про кандидата

  (Чому саме цей кандидат має взяти участь у Проекті? Чим він відомий? Який його внесок у 90-річну історію університету? Яку користь він приніс країні, місту чи громаді? )

  (хобі, захоплення, інтереси)

  Фото

  (з соцмереж або власноруч вибране)
  Розмір файлу зображення не повинен перевищувати 4Mb

  Інформація про Вас

  Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах; використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону); поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону) з метою участі у роботі експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.