Завдання проекту

  • оновлення діючих навчальних планів і програм в електротехніці з навчання магістрів відповідно до вимог Болонського процесу та новітніх розробок в інжинірингу;
  • розробка, акредитація та впровадження нових, професійно-орієнтованих навчальних планів і модулів для підготовки магістрів з інжинірингу;
  • укріплення зв’язків між освітніми закладами в країнах-партнерах і ринком праці.