Реалізація проекту

Вільнюський технічний університет ім. Гедиминаса(ВГТУ, Литва)

З 20 травня по 1 червня у Вільнюському технічному університеті ім. Гедиминаса (ВГТУ, Литва) відбувся тренінг, метою якого було удосконалення магістерських учбових програм відповідно до Болонским процесу і вивчення досвіду ВГТУ по розробці і впровадженню магістерських програм з довкілля охорони. У роботі тренінгу взяли участь викладачі і ученные з Внз Росії, України, Узбекистану, Литви. Команду TEMPUS-проекту від ПДТУ представляла Ольга ХЛЕСТОВА, старший викладач кафедри теплофизики і теплоенергетики металургійного виробництва.

У рамках тренінгу проходило лекційне і практичне зайняття на базі кафедри “Environmental Protection”. В ході проведення зайняття активно обговорювалися питання, що стосуються дії господарської діяльності людини на довкілля, проблем забруднення атмосфери, поводження з відходами, економічних і правових аспектів екології. Робоча група відвідала полігони побутових відходів, завод по очищенню стічних вод Вільнюського водоканалу, познайомилася з лабораторіями Внз і мобільною лабораторією для відбору проб повітря на базі апаратури Environment S.A.

Координаційна конференція в Технічному університеті, м. Берлін

4-5 квітня у Берліні у рамках координаційної конференції пройшла робоча нарада представників університетів членів консорціуму проекту, були представлені презентації-звіти цільових університетів про виконану роботу (за 18 місяців), презентації університетів ЄС по організації тренінгів (травень-серпень). Був організований міжпроектный тренінг по обміну досвіду з командою проекту TEMPUS ECOMMIS. Підписаний протокол наради.

Конференція і координаційна нарада у ПДТУ, м. Маріуполь, 3-7 жовтня, 2011 р.

У ПДТУ відбулася підсумкова конференція за участю 33-х представників консорціуму проекту Темпус ПРОМІНГ. На робочих нарадах були представлені презентації- звіти за перший рік роботи по проекту. Особливу цікавість учасників викликав досвід ПДТУ із створення ELM – офісу і розвитку зв’язків із зацікавленими підприємствами, про який розповів у своїй презентації координатор проекту від України Дмитрієв В.Ю., проректор з економіки та перспективного розвитку.

Під час конференції були представлені викладачам і студентам майстер-класи вчених з Бельгії та Німеччини. Так, майстер-клас з КАД/КАМ із застосуванням програм Проінженер и Алтіум провели Пітер Аррасс і Дірк Ван Мерод (Університет Лессіус-Міхелен, Бельгія) для студентів із знанням англійської мови факультетів – учасників проекту. Унікальну можливість стати учасниками майстер-класу з МТРИЗ проф. Орлова М.О. (Технічний університет Берліну) отримали не тільки студенти і викладачі університету, але і представники багатьох підприємств Маріуполя. Протягом усіх днів роботи конференції представники Національного Темпус Офісу в Україні проводили внутрішній моніторинг проекту для українських учасників.

Конференція завершилася підписанням протоколу.

 

Координаційний науково-методичний семінар в м. Луцьку

Протокол координаційної наради

Координаційна нарада українських учасників проекту ТЕМПУС «ПРОМЕНГ» відбулася 24-25 червня в згідно з робочим планом проекту в Луцькому національному технічному університеті. На зустрічі були присутні представники луцького, запорізького і приазовського технічних університетів.

Програма роботи семінару включала короткі звіти і презентації представників консорціуму від України про хід виконання проекту відповідно до протоколів попередніх конференцій. Було підготовлено план робіт на період до жовтня 2011 р., а також:

  1. Обговорено питання щодо оновлення діючих / розробки нових навчальних планів.
  2. Відбувся обмін досвідом стосовно розповсюдження інформації про проект і вивчення рівня обізнаності і відгуківрізних цільових груп про проект.
  3. Проведено узгодження програми конференції проекту в ПДТУ (4-7 жовтня 2011 р. в м. Маріуполі) і вирішення організаційних питань з її підготовки.
  4. Здійснено обговорення плану проведення моніторингу проекту в жовтні 2011р. у м. Маріуполь з боку українського Темпус-офісу (National Tempus-office in Ukraine).
  5. Обговорено питання щодо організації діяльності і функцій ELM-бюро.
  6. Підписано Меморандум між українськими членами Консорціуму й Технічним університетом Берліна.
  7. Підготовлено рішення наради.

Координаційна нарада в Берліні, 27-30 квітня 2011

Протокол координациійної наради

Координаційна нарада, яка відбулася в Інституті авіації та космонавтики Берлінського технічного університету була присвячена звіту по роботі, що була проведена за перші 6 місяців проекту TEMPUS «PROMENG», а також планам на наступний період. Нараду відкрив Координатор проекту професор інституту авіації і космонавтики, доктор технічних наук Клаус Бріссо, вів нараду головний менеджер проекту доктор Арнольд Штернхарц. Усього були присутні на нараді і виступили з доповідями 35 учасників проекту.

Організатори координаційної наради подбали про насичену програму знайомства учасників із флагманом автомобільної промисловості – заводом Фольксваген і пам’ятками Берліна.