Робоча група

Дмитрієв В.Ю.

Дмитрієв В.Ю.
Дмитрієв В.Ю.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та перспективного розвитку.  Координатор проекту по Україні

 • Організація і керівництво робіт з реалізації проекту.
  Здійснення процедури реєстрації проекту у Міністерстві економіки України.
 • Підготовка пакету організаційних документів у сфері діяльності офісу ELM
  «Інженери на ринку праці».
 • Здійснення заходів щодо розміщення та введення в експлуатацію лабораторії передачі даних, комп’ютерного класу та ELM офісу.
 • Розробка навчальних планів з моніторингу та інжинірингу підтримки якості, аудиту та основ сертифікації систем на базі стандартів ISO.

Контакти:

 • тел.: +380 629 446655
 • факс: +380 629 529924
 • dmitriev_v_u@pstu.edu, dmitriev_v_u@ukr.net


Верескун М.В.

 Верескун М.В.
Верескун М.В.

декан факультету інформаційних технологій

 • Розробка методики та проведення аналізу навчальних планів за спеціальностями «Інформатика» та «Автоматизоване управління технологічними процесами».
 • Акредитація оновлених навчальних планів.
 • Розробка навчальних планів з професійної та кар’єрної компетентності (Soft Skills)

Контакти:


Чічкарьов Є.А.

Чічкарьов Є.А.

в.о. завідувача кафедри інформатики

 • Проведення аналізу діючих навчальних планів за спеціальністю
  «Інформатика».
 • Складання та погодження списку фахової навчальної літератури й методичних посібників з напрямків навчальних курсів для купівлі і розробки.
 • Розробка навчальних планів з теорії та практики вирішення інженерних завдань (Модерн-ТРІЗ)

Контакти:


Куровська О.А.

Куровська О.А.

голова студентського науково-технічного товариства

 • Організація анкетування студентів і представників роботодавців з метою вивчення стану ринку праці для задіяння у проекті спеціальностей.
 • Підготовка проекту організаційних документів у сфері діяльності офісу ELM («Інженери на ринку праці»).
 • Організація дистанційних курсів навчання студентів за методологією Модерн-ТРІЗ.

Контакти:

 • тел.:+380 629 446626
 • моб:+380 67 9776258
 • snt@pstu.edu


Саєнко Ю.Л.

Саєнко Ю.Л.

декан енергетичного факультету

 • Розробка методики та проведення аналізу навчальних планів за спеціальностями «Електротехнічні системи електроспоживання» і «Системі управління виробництвом і розподілом електроенергії».
 • Акредитація оновлених учбових планів.
 • Розробка навчальних планів з моделювання виробничих систем та реінжинірингу.

Контакти:


Сімкін А.І.

Сімкін А.І.

завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв

 • Проведення аналізу діючих навчальних планів за фахом «Автоматизоване управління технологічними процесами»
 • Складання та погодження списку фахової навчальної літератури з напрямків навчальних курсів для купівлі і розробки.
 • Ведення в експлуатацію лабораторії передачі даних.

Контакти:


Туболець В.О.

Туболець В.О.

начальник відділу маркетингу і реклами

 • Створення Інтернет-сторінки проекту на офіційному Web-сайті ПДТУ.
 • Розробка та виготовлення стендів, постерів проекту та інших рекламних матеріалів.
 • Ведення щоденнику проекту, підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів про хід реалізації проекту у ЗМІ.

Контакти:


Шендрик Г.І.

Шендрик Г.І.

начальник відділу міжнародних проектів

 • Створення та оновлення Інтернет-сторінки проекту на офіційному Web-сайті ПДТУ (англійська, українська, російська мови).
 • Проведення діагностичного тестування і циклу занять з мовної підготовки для членів робочої групи і розробників навчальних курсів.
 • Переклад матеріалів проекту англійською мовою.
 • Забезпечення звітності і зовнішнього контролю стану проекту експертами та службами моніторингу Єврокомісії, НТО.

Контакти