Напрями діяльності за проектом

  • формування вузами-партнерами в Білорусі, Грузії і Україні мережі дистанційних курсів підвищення кваліфікації для фахівців туристичної галузі країн-партнерів;
  • методичне і дидактичне навчання учасників проекту з питань організації дистанційного навчання;
  • підвищення кваліфікації учасників проекту в Білорусі, Грузії і Україні по актуальних темах туризму;
  • розробка і впровадження дистанційних курсів підвищення кваліфікації по туристичних спеціальностях для цільових груп в Білорусі, Грузії і Україні, включаючи забезпечення необхідної технічної інфраструктури;
  • розповсюдження в країнах-партнерах і за їх межами результатів, досягнутих в рамках проекту, розширення мережі дистанційних курсів підвищення кваліфікації фахівців туристичної галузі шляхом залучення інших вузів і зацікавлених суб’єктів господарювання з туристичної сфери.