Очікувані результати

E-Learning-Weiterbildungsnetzwerk im Tourismus (Belarus, Georgien und Ukraine) – WeNeT

  1. Враховуючи вигідне географічне розташування, що включає такі туристичні центри тяжіння, як Карпати, Крим, Шацькі озера та ін., Україна є перспективною державою для комплексного розвитку туристичної галузі.
  2. Відповідно до вимог ринку праці і зростаючого інтересу до туристичної галузі, розробити і затвердити перелік тем модулів E-learning для курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки в проекті Wenet.
  3. Створення центрального Національного порталу на базі Інституту заочного і дистанційного навчання Національного транспортного університету з метою адаптації на дистанційну платформу «Прометей» модулів E-learning і дистанційного навчання і перепідготовки цільових груп туристичної галузі різних регіонів України. Враховуючи постійне зростання інформаційних потоків в туристичній галузі і обмежену можливість постійного доступу до інноваційної інформації у сфері туризму, використання дистанційного навчання в режимі on-line дозволить підвищити кваліфікацію в далечіні від крупних освітніх центрів, маючи в своєму розпорядженні мінімум технічних засобів (Internet).
  4. Створення мобільного навчального комп’ютерного класу з високошвидкісним підключенням до мережі Інтернет через систему мобільного зв’язку.
  5. Проходження стажувань в європейських університетах з метою вивчення європейського досвіду в туристичній галузі і активізації міжнародної співпраці в сфері туризму.
  6. Проведення курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки в проекті Wenet для підвищення туристської освіти в українських університетах (відповідно до цілей “Державної програми розвитку туризму в Україні 2002-2010”).
  7. Проведення професійного обміну між університетами-партнерами, що беруть участь у програмі, для підвищення якості професійної підготовки у сфері туристичної освіти і сприяння співпраці між країнами в розвитку туризму.
  8. Створення в мережі ІNTERNET сайту TEMPUS TACIS Wenet з метою поширення результатів проекту.