Реалізація проекту

Перший координаційний семінар по програмі 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES WeNeT

29 квітня 2010 р. в Національному транспортному університеті стартував перший координаційний семінар міжнародного освітянського проекту «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія)» 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES WeNeT. Одним із головних завдань проекту є підвищення якості і ефективності дистанційної освіти з метою підвищення кваліфікації фахівців туристичної галузі, а також відповідність навчального процесу в Україні, Білорусії, Грузії до європейських стандартів. Адже на сьогоднішній день саме туризм став одним із найпотужніших важелів розвитку культури і покращення взаєморозуміння між народами.

Тому українська сторона залучила до участі у цьому проекті дев’ять вузів з різних регіонів, які готують фахівців саме для сфери туризму (зокрема, Національний транспортний університет, Київський університет туризму, економіки і права, Севастопольський економіко-гуманітарний інститут, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Ялтинський інститут менеджменту, Одеська національна морська академія, Приазовський державний технічний університет, Прикарпатській національний університет ім. Василя Стефаника , Донецький інститут туристичного бізнесу) , і охоплюють якомога ширшу «географію» нашої держави. Туристична тематика напряму стосується й транспортників, адже транспорт – головна рушійна сила туризму. Але НТУ бере участь у цьому проекті не тільки як зацікавлена сторона, а перш за все – як координатор діяльності українських вузів у межах проекту TEMPUS в Україні. Ректор Національного транспортного університету Дмитриченко Микола Федорович входить до Ради управління проектом WeNeT і є координатором проекту від України.

В рамках проекту в українських вузах створені цільові групи, залежно від специфіки туризму в даному регіоні: на Івано-Франківщині, наприклад, більше практикується «зелений» туризм, в приморських областях (Одесі, Севастополі) – круїзний, в Криму – курортний, а для столиці одним із домінуючих напрямків є «діловий» туризм. Кожний із цих різновидів туризму має свою специфіку, свої відмінності, і потребує своєї методології викладання.

Від Грузії в проекті беруть участь Тбіліський державний університет економічних відносин, Кутаїській університет права і економіки, Вища освітня установа COLLEGE TSNORI та Батумська морська академія. Білорусь в проекті представляють Білоруський державний економічний університет, Білоруський державний університет фізичної культури, Інститут туризму та Гродненський державний університет ім. Я. Купали. Окрім вищих навчальних закладів в проекті задіяні Міністерство Освіти і науки України, Департамент курортів і туризму Міністерства культури і туризму, Всеукраїнська асоціація учбових установ туристичного і готельного профілю, Міністерство спорту і туризму РБ(Білорусь), Республіканський Союз туристичних організацій (Білорусь), Міністерство економічного розвитку Грузії та Уряд автономної республіки Аджарія у складі Грузії. Західноєвропейськими партнерами в проекті є Університет Падерборну, (Німеччина), Економічний університет, м. Відень,( Австрія) , Університет ім. Матея Біла, Банська Бистриця, (Словенія), Європейська Академія, м. Бозен, (Італія) та Академія професійної освіти, м. Равенсбург, (Німеччина).

Загалом консорціум проекту WeNeT включає 29 вищих навчальних закладів, Міністерств, Асоціацій та туристичних компаній з 7 країн. «Такого гігантського проекту Європейська Комісія ще не знала,- говорить головний менеджер проекту В’ячеслав Нікітін,- це покладає на всіх учасників певні обов’язки. Ми повинні працювати злагоджено, чітко виконуючи всі завдання та витримуючи терміни. Тільки така плідна сумісна робота дозволить виконати всі завдання та досягнути поставлених цілей вчасно». Головний принцип здійснення проекту – дистанційне навчання, створення Інтернет-ресурсу з головним порталом на базі НТУ. Кожний вуз розробляє свої курси, тобто створює добірку навчально-методичних матеріалів, з урахуванням специфіки діяльності своїх цільових груп, і через портал НТУ робить їх доступними для інших учасників проекту. Ці курси є своєрідною надбудовою щодо базових навчальних вузівських програм, і присвячені найбільш витребуваним напрямкам діяльності у сфері туризму на даний момент. Через портал НТУ можна буде отримати доступ до інформаційного ресурсу учасників проекту з інших країн – вузів Австрії, Німеччини. Італії, Словаччини, Білорусі, Грузії. Проект триватиме три роки з 15.01.2010-14.01.2013.

Таким чином метою та завданнями проекту є:

  • підтримка процесу реформування і реструктуризації в білоруських, грузинських і українських вузах-партнерах, а також підтримка їх інтеграції в загальноєвропейський освітній простір
  • розширення і інтенсифікація освітньої співпраці в туристичній сфері країн ЄС і східноєвропейських сусідів
  • використання ноу-хау і досвіду як вузів-партнерів, так і освітніх установ для збільшення свого внеску в налагодження системи навчання у сфері туризму.

Завдяки розвитку туристичної дистанційної мережі освіти між Україною, Білоруссю та Грузією буде інтенсивно проводитися професійний обмін між університетами-партнерами, що в результаті приведе до підвищення якості професійної підготовки у сфері туристичної освіти і сприятиме співпраці між країнами в розвитку туризму. Створення національного електронного навчання, (дистанційного навчання) в Україні дозволить підготувати набагато ширше коло фахівців і керівників в українській туристичній індустрії з різних регіонів. З реалізацією проекту 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES WeNeT очікується цінний і могутній імпульс для підвищення туристської освіти в українських університетах (відповідно до цілей “Державної програми розвитку туризму в Україні 2002-2010”).

Координаційний семінар

Протокол семинара в Вене.

В рамках міжнародного проекту TEMPUS Wenet з 24 по 30 травня 2010 року відбувся координаційний семінар у Віденському університеті економіки та бізнес адміністрування (Австрія). У семінарі взяли участь координатори та представники вищих навчальних закладів України, Грузії та Білорусі, які є членами Консорціуму проекту.

Делегацію від Національного транспортного університету очолив ректор Дмитриченко Микола Федорович, який входить до Ради управління проектом Wenet і є координатором проекту від України.

Під час проведення семінару були надані звіти вищих навчальних закладів України з результатами реалізації проекту. Директор Інституту заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету Андрусенко С.І. представив презентацію українського національного порталу проекту Wenet, показав його технічну інфраструктуру і можливості розміщення дистанційних курсів підвищення кваліфікації в сфері туризму.

В рамках семінару розглядалися питання оцінки якості проекту, були визначені оціночні критерії та методи, сформована структура модулів підвищення кваліфікації в сфері туризму. Структура дистанційних курсів буде включати в себе чотири модуля: менеджмент туризму, види туризму по регіонах, круїзний туризм і 18 дистанційних курсів, які будуть розроблятися українськими університетами.

В рамках зустрічі було підписано угоду на закупівлю обладнання для модернізації дистанційної платформи НТУ .. Заступник декана факультету економіки, менеджменту і права НТУ Бакуліч Е.А.

Моніторинг проекту “Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія)”

15 жовтня 2010 в Національному транспортному університеті відбувся моніторинг міжнародного освітнього проекту “Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія)” Wenet.

Моніторинг є обов’язковим етапом циклу управління проектом призначення якого полягає у відстеженні результатів і прогресу у виконанні проекту. Він включає аналіз і використання інформації, яка здійснюються з метою вимірювання досягнень і прогресу в реалізації проекту або визначенні ризиків і проблем в процесі його впровадження, допомагає виявити уразливі ланки та слабкі місця в реалізації проекту визначити на чому слід зосередити зусилля.

У моніторингу взяли участь координатор проекту від західноєвропейських партнерів Університету Падерборн, (Німеччина) – професор Альбрехт Штайнеке, координатор проекту від України – ректор Національного транспортного університету професор Дмитриченко Микола Федорович, представник Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства Освіти і науки України Котова Ольга Геральдьевна і координатори українських університетів, які є членами консорціуму (зокрема, Національний національний транспортний університет, Київський університет туризму, економіки і права, Севастопольський економіко-гуманітарний інститут, Таврійський національний університет. В.І.Вернадского, Ялтинський інститут менеджменту , Одеська національна морська академія, Приазовський державний технічний університет, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Донецький інститут туристичного бізнесу).

Проводили моніторинг директор національного Темпус-Офісу в Україні, голова Ради Інституту лідерства, інновацій та розвитку Світлана Шитікова і координатор національного Темпус-Офісу в Україні Олена Оржель. Проект “Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія) – Wenet” розпочався 15.01.2010, тобто на момент моніторингу проект тривав 9 місяців, але за цей період вищими навчальними закладами України та Національним транспортним університетом, як ВНЗ-координатором, вже досить багато зроблено.

А саме: складені і підписані двосторонні угоди на фінансування проекту всіма українськими університетами, які є членами консорціуму; розроблений український національний портал проекту Wenet на базі Інституту заочного та дистанційного навчання НТУ, в якому чітко визначена технічна інфраструктура для розміщення дистанційних курсів підвищення кваліфікації в сфері туризму . Портал весь час доповнюється інформацією про події та семінарах, які відбуваються в проекті. Підготовлена ​​специфікація та закуплено обладнання, які необхідно для функціонування порталу. Сформована структура модулів підвищення кваліфікації в сфері туризму.

Всі вищі навчальні заклади України підготували презентації структури та концепції курсів в сфері туризму для дистанційного навчання, які були представлені під час моніторингу. Розглянуто питання оцінки якості проекту, визначені оціночні критерії та методи. Проводиться збір документів для реєстрації проекту в Міністерстві економіки України.

Під час моніторингу професор В’ячеслав Нікітін та доктор Гвідо Кауфман з Університету Падерборна отримали від ректора Національного транспортного університету Дмитриченко М.Ф. дипломи дійсних членів-академіків Транспортної академії України і були прийняті до лав іноземних членів ТАУ.

Презентації учасників семінару в Мінську 24.10-30.10

Презентації учасників семінару в Грузії 24.05-31.05 2011г.

Перезентація