Відповідальний виконавець

Кулішова Олена Олексіївна

Трофимова Аліна (культ.орг факультету)

Зворотній зв’язок

    Організаційний комітет

    • Деканат економічного факультету;
    • Профбюро економічного факультету ДВНЗ «ПДТУ»;
    • Студентський актив економічного факультету.