Про проект

Проєкт надає змогу для використання сучасних наукових приладів і обладнання для вишів або інших користувачів.

Проект створений на засадах експерименту на підставі наказу МОН України від 02.05.2018 р. №444 на площах, матеріально-технічній і науковій базі ДВНЗ «Приазовский державний технічний університет».

Науковий керівник центру – проректор з наукової роботи, канд. техн. наук Ленцов Ігор Альбертович

Куратор проєкту Буслов Володимир Іванович

  • Тел. (380 66 741 95 29);
  • Е-mail: centreuc@pstu.edu
  • 87555, місто Маріуполь, вулиця Університетська, 7,

Загальні положення

Регіональний центр колективного користування науковим обладнанням закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ» (далі Центр), засновник ДВНЗ «Приазовский державний технічний університет», створено за участю ДНВЗ «Донецький національний технічний університет», ДНВЗ «Луганьский національний університет імені Тараса Шевченка» «Східноукраїнский національний університет імені В. Даля» і утримується за рахунок коштів бюджетної програми «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» (КПКВК 2201040).

Метою створення Центру є найбільш раціональне використання унікальних та коштовних наукових приладів і обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке неможливо або недоцільно придбати кожному вишу (особливо з числа переміщених з тимчасової окупованої території Донецької і Луганської областей) з централізованих коштів груп вишів, інших джерел фінансування МОН України