• Кризис та ризик інжиніринг на транспорті: 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP
 • Коротка назва проекту: CRENG
 • Міжрегіональний багатонаціональний Спільний проект
 • Пріоритет – Транспортні послуги
 • Тривалість проекту: 15 жовтня 2019 – 14 жовтня 2021
 • Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
 • Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 999949,00€
 • Цільова група: студенти, роботодавці
 • Отримувач гранту: Варшавська політехніка, Польща
 • Координатор: Проф. Маріанна Яцина

Партнерство:

Мета проекту

Мета проекту полягає в підтримці розвитку кризис та ризик інжинірингу на транспорті для забезпечення стійкості транспортних систем України (UA), Азербайджану (AZ) та Туркменістану (TM) для їх інтеграції до світової транспортної мережі. Для внеску в розвиток кризис та ризик інжинірингу на транспорті в країнах-партнерах буде створене середовище для навчання висококваліфікованих спеціалістів, які затребувані на ринку праці, на засадах Європейських найкращих практик та Болонського процесу.

Завдання проекту

 • розробити, впровадити та акредитувати нову практично-орієнтовану магістерську програму «Кризис та ризик інжиніринг на транспорті», включаючи інноваційні навчальні підходи та ECTS в Україні, Азербайджані та Туркменістані;
 • наблизити вищі навчальні заклади України, Азербайджану та Туркменістану до ринку праці в галузі кризис та ризик інжинірингу на транспорті;
 • стимулювати взаємодію між вищими навчальними закладами ЄС та України, Азербайджану, Туркменістану в галузі кризис та ризик інжинірингу на транспорті.

Напрями діяльності за проектом

 • розроблення нових та оновлення існуючих навчальних дисциплін магістерської програми «Кризис та ризик інжиніринг на транспорті»;
 • підвищення кваліфікації викладачів університетів країн-партнерів із нової методології кризис та ризик інжинірингу на транспорті в університетах ЄС;
 • створення середовища для викладання та вивчення нових дисциплін із кризис та ризик інжинірингу на транспорті, яке включає методичне забезпечення викладання дисциплін, електронні курси на базі платформи MOODLE, лабораторії, віртуальні класи;
 • впровадження та акредитація в дев’яти університетах країн-партнерів нової магістерської програми «Кризис та ризик інжиніринг на транспорті»;
 • впровадження нового інструменту взаємодії університетів та роботодавцями «Гаманець компетенцій»: розробка методичних рекомендацій, проведення он-лайн майстер-класів для викладачів із впровадження інструменту «Гаманець компетенцій»;
 • впровадження методу проектного навчання в міжнародному середовищі: розробка методичних рекомендацій та підвищення кваліфікацій викладачів в університетах ЄС;
 • пілотне навчання студентів за новою магістерською програмою «Кризис та ризик інжиніринг на транспорті»;
 • розроблення та реалізація стратегії сталого розвитку та розповсюдження проекту, включаючи створення мережі CRENG сервіс-офісів та веб-платформи;
 • розроблення плану якості проекту і проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості проекту;
 • операційний та фінансовий менеджмент проекту.

Очікувані результати

 1. Розроблено та/ або оновлено 16 начальних дисциплін магістерської програми «Кризис та ризик інжиніринг на транспорті»;
 2. Розроблено навчальні матеріали, електронні курси на базі платформи MOODLE для всіх дисциплін;
 3. Створено навчальні лабораторії та віртуальні класи в кожному університеті країн-партнерів;
 4. Підвищено кваліфікацію ХХ викладачів;
 5. Створено, впроваджено та акредитовано нову магістерську програму «Кризис та ризик інжиніринг на транспорті» в кожному університеті країн-партнерів;
 6. Проведено пілотне навчання ХХ студентів в кожному університеті країн-партнерів
 7. Створено мережу CRENG сервіс-офісів та веб-платформу.

Координатор проекту від України

Державний університет інфраструктури та технологій

Відповідальна особа: Мироненко Віктор Кімович

Контактна особа: Булгакова Юлія

Партнери з України

Приазовський державний технічний університет

 • сайт: https://pstu.edu
 • тел.: +38 (062) 93-33-416; факс: +38 (062) 95-29-924

Відповідальна особа Пірч Ігор Іванович

Контактна особа: Полупанова Катерина Олександрівна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Відповідальна особа: Пшінько Олександр Миколайович

Контактна особа: Чернова Наталія Сергіївна

Міністерство освіти і науки України

 • сайт: www.mon.gov.ua
 • тел.: +380444813221; тел.: +380444813280; факс: +380444814796

Відповідальна особа: Щітка Любов Дмитрівна