Вимоги до оформлення робіт

Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 20 стор. формату А4 (включно із рисунками, формулами, таблицями), оформлених відповідно до даних вимог.

Формат: 2129,7 см (формат А4). Поля: верхнє, нижнє та праве – 2 см, ліве – 3,0 см. Шрифт: Times New Roman 14 pt, звичайний.

Стиль: відступ 0,5 см, вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал – одинарний, автоматичне розміщення переносів.

Стиль назви: Напівжирний, великі літери, без відступу, вирівнювання по центру, заборона автоматичного переносу слів, розмір інтервалу після – 14 pt.

Стиль авторів: Напівжирний курсив, без відступу, вирівнювання по центру, інтервал після – 14 pt.

Стиль рисунків: Рисунки повинні бути вмонтовані в текст документа. Назва рисунка розташовується під рисунком. Стиль: вирівнювання по центру, нумерація – арабськими цифрами, інтервал перед – 3 pt, після – 10 pt.

Стиль таблиць: Заголовок таблиці повинний розташовуватися над таблицею. Слово «Таблиця__» розташовується по правому краю, нумерація – арабськими цифрами. Нижче наводиться назва таблиці. Стиль: вирівнювання по центру, інтервал після – 3 pt.

Доповідь не має перевищувати 10 хвилин.