singular

Організаційний комітет АтаБіКТ-2021

Ленцов І.А. – проректор з наукової роботи ДВНЗ «ПДТУ», доцент, канд. техн. наук, голова оргкомітету.

Балалаєва О.Ю. – декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ «ПДТУ», доцент, кандидат технічних наук, заступник голови оргкомітету;

Азархов О.Ю. – завідувач кафедри біомедичної інженерії ДВНЗ «ПДТУ», д-р. мед. наук, професор;

Воротнікова З.Є. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн. наук;

Єфременко В.Г. – завідувач кафедри фізики ДВНЗ «ПДТУ», д-р. техн. наук, професор;

Міроненко Д.C. – завідувач кафедри інформатики ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн. наук, доцент;

Ковалевський І.А. – завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн. наук, доцент;

Федосова І.В. – завідувач кафедри комп’ютерних наук ДВНЗ «ПДТУ», д-р. пед. наук, професор;

Холькін О.М. – завідувач кафедри вищої та прикладної математики ДВНЗ «ПДТУ», д-р. фіз.-мат. наук, професор.