singular

Організаційний комітет АтаБіКТ-2023

  • Ленцов І.А. – проректор з наукової роботи ДВНЗ «ПДТУ», доцент, канд. техн. наук, голова оргкомітету.
  • Балалаєва О.Ю. – декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ «ПДТУ», доцент, кандидат технічних наук, заступник голови оргкомітету;
  • Азархов О.Ю. – завідувач кафедри біомедичної інженерії ДВНЗ «ПДТУ», д-р. мед. наук, професор;
  • Воротнікова З.Є. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн. наук;
  • Єфременко В.Г. – завідувач кафедри фізики ДВНЗ «ПДТУ», д-р. техн. наук, професор;
  • Сергієнко А.В. – в.о. завідувача кафедри інформатики ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн. наук;
  • Ковалевський І.А. – в.о.завідувача кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн. наук, доцент;
  • Федосова І.В. – завідувач кафедри комп’ютерних наук ДВНЗ «ПДТУ», д-р. пед. наук, професор;
  • Буланчук Г.Г. – в.о. завідувача кафедри вищої та прикладної математики ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн. наук, доцент.