Конкурсні роботи 2022

Секція «Електроенергетика»

Знайдено робіт / всього: 22 / 42

Шифр Рейтинг Назва Автори Статус
Сонячний Трекер 41. Дослідження ефективності генерації електричної енергії сонячним трекером - Прийнята до розгляду
енергетичний менеджмент 36. КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ - Прийнята до розгляду
TUELIN 32. ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ AZURE MACHINE LEARNING ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ - Прийнята до розгляду
PROMO 30. Вітрова електростанція для промислового підприємства - Прийнята до розгляду
GREYA 29. Рекуперація енергії побутової опалювальної печі - Прийнята до розгляду
GENER 28. Вітрогенератор для побутового середовища - Прийнята до розгляду
Фототермоелектричний перетворювач 23. ФОТОТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЛАБКОКОНЦЕНТРОВАНОГО СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ - Прийнята до розгляду
технології майбутнього 22. ДІАГНОСТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НА БАЗІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ - Прийнята до розгляду
Прогноз генерації 21. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГНОЗУ ГЕНЕРАЦІЇ ПОТУЖНОСТІ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ - Прийнята до розгляду
Моніторинг 20. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6-20 КВ - Прийнята до розгляду
коефіцієнт втрат 18. ОБЛІК ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ТЯГОВИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Прийнята до розгляду
Енергоефективність 14. Енергозбереження на промислових підприємствах - Прийнята до розгляду
Екологічна енергія 13. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ - Прийнята до розгляду
Повітряний струм 12. Енергія вітряного потоку – світло для людей - Прийнята до розгляду
Зелена енергія 11. Зелена енергетика та сонячний струм - Прийнята до розгляду
Ризик 10. Прогнозування ризику аварій з пиловими вибухами в системах паливоподачі електростанцій - Прийнята до розгляду
Логістика мережі 9. Автоматизований пошук пошкоджень у мережі електропостачання на основі нечіткої логіки - Прийнята до розгляду
АСК ТП 8. Визначення інтервалів дискретизації часових рядів вимірів параметрів технологічного процесу в АСК ТП - Прийнята до розгляду
Безпечні виміри 6. Вдосконалення вимірювального трансформатора струму за рахунок застосування сучасних технологій - Прийнята до розгляду
Оптимізація 4. Комплексна оптимізація режимів системи електропостачання та освітлення міст - Прийнята до розгляду
Мінімум втрат 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗАКОНІВ ЧАСТОТНОГО КЕРУВАННЯ - Прийнята до розгляду
Вимірювач 1. РОЗРОБКА ТА ВИБРОБУВАННЯ ВИМІРЮВАЧА СКЛАДОВИХ СУМАРНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВТРАТ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ МЕРЕЖ 0,4 КВ - Прийнята до розгляду

Секція «Теплоенергетика»

Знайдено робіт / всього: 20 / 42

Шифр Рейтинг Назва Автори Статус
спирт 42. Підвищення ефективності транспортних двигунів при застосуванні палив на основі спирту - Прийнята до розгляду
скрубер 40. Підвищення екологічних показників СЕУ за рахунок організації очищення відпрацьованих газів у скруберах - Прийнята до розгляду
Рециркуляція 39. Дослідження рециркуляції відхідних газів двигуна для підвищення екологічних характеристик та паливної економічності - Прийнята до розгляду
Пластини 38. Дослідження параметрів теплвідводу систем охолодження СЕУ із занурювальними пластинчастими теплообмінними апаратами - Прийнята до розгляду
Забруднення 37. Забруднення довкілля судновими енергетичними установками як світова загроза - Прийнята до розгляду
Електромеханічні параметри 35. ТЕРМОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНИЙ КОНВЕРТЕР ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ - Прийнята до розгляду
Вакуумні системи 34. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ ЗАЛИВУ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ - Прийнята до розгляду
Альтернативне тепло 33. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ КРИТЕРІЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ - Прийнята до розгляду
ПЕРВИННИЙ ТЕПЛООБМІННИК 31. ВПЛИВ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЛИВНОЇ ТА ОХОЛОДЖУЮЧОЇ СОЛЕЙ НА КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ РІДКОСОЛЬОВОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА - Прийнята до розгляду
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 27. Дослідження енергетичної ефективності роботи опалювальної котельні при використанні контактних теплоутилізаторів - Прийнята до розгляду
Газифікація вугілля у водень 26. Використання високотемпературних газоохолоджуваних реакторів для газифікації твердого органічного палива - Прийнята до розгляду
Slinky Installation 25. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ І ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ДИСПЕРСНОЇ НАНОРІДИНИ З γ-ГЛИНОЗЕМУ У РІЧКОВОМУ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ КОЛЕКТОРІ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ - Прийнята до розгляду
Heat & Cold 24. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ПАРОВОЇ КОМПРЕСОРНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ - Прийнята до розгляду
Кореляційний аналіз 19. Розробка алгоритму кореляції виробництва електричної та теплової енергії при зміні температури навколишнього середовища - Прийнята до розгляду
Когенерація 17. КОГЕНЕРАЦІЯ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА - Прийнята до розгляду
ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА 16. СТАН РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ - Прийнята до розгляду
живильник, біомаса 15. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ЖИВИЛЬНИКА ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА НА ДРІБНОДИСПЕРСНІЙ БІОМАСІ - Прийнята до розгляду
Креатив 7. Підвищення довговічності обладнання парових турбін - Прийнята до розгляду
РОЗРАХУНОК ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 5. РОЗРАХУНОК ДВОВИМІРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ «ELCUT» - Прийнята до розгляду
Водопідготовка 2. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР ВАРІАЦІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКА «рН КИСЛОТНОСТІ ОБОРОТНОЇ ВОДИ» ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ - Прийнята до розгляду