Міжнародна конференції TEMPUS MMATENG в Національному університеті «Львівська політехніка»

19-20 жовтня 2016р. Приазовський державний технічний університет прийняв участь в Міжнародній  конференції  TEMPUS MMATENG  , яка відбулась в  Національному університеті «Львівська політехніка». ПДТУ  представляв координатор проекту по Україні, проректор з  науково-педагогічної роботи, д.т.н. проф. Чейлях О.П. та начальник відділу міжнародних проектів Полупанова К.О.

Конференцію відкрив, Пітер Аррас, Католицький університет м. Леовен (Бельгія), який відзначив успішну імплементацію цілей і завдань проекту, а саме реформування навчальних планів та створення і діяльність офісу з інженерного матеріалознавства та навчальної лабораторії інформаційних технологій з матеріалознавства.

Проф. О.П. Чейлях для викладачів та студентів вузів –партнерів  провів майстер-клас на тему «Надсучасні зміцнюючі технології обробки матеріалів» англійською мовою. Також у  рамках конференції її учасники взяли участь у майстер-класах на теми «Корозія», «Нержавіючі сталі», «Спеціальні навички для інженерів»,  «Основи знань про біокомпозити та біологічні матеріали», «Механізм твердіння металів та сплавів», «Анізотропія в металах», «CREO – віртуальне прогнозування», «Вибір матеріалів», «Введення у бізнес-план – корисні інструменти для підтримки маркетингового аналізу».

На конференції були присутні представники Національного ERASMUS+ офісу в Україні, якими  було високо оцінено результати проекту.
Дiяльнiсть MMATENG забезпечує не тільки виконання поточних завдань в галузі реформування освітніх процесів, а є  міцним підґрунтям для подальшої співпраці з європейськими партнерами на основі накопиченого за три роки  виконання проекту  досвіду.

Пітер Аррас, міжнародний координатор проекту , Католицький університет міста Льовен (Бельгія) вітає учасників конференції

Проф. Чейлях проводить майстер-клас на тему «Надсучасні зміцнюючі технології обробки матеріалів»

Статья в Приазовском рабочем

30-31 Июля 2016 года, в городском саду г. Мариуполя прошел всеукраинский фестиваль “З КРАЇНИ В УКРАЇНУ”

30-31 Июля 2016 года, в городском саду г. Мариуполя прошел всеукраинский фестиваль “З КРАЇНИ В УКРАЇНУ” где на площадке “МОДЕРНОВА УКРАЇНА” была представлена выставка научных достижений Приазовского государственного технического университета, в которой продемонстрированы результаты реализации проекта Tempus “MMATENG” – модернизации учебного процесса в области инженерного материаловедения по европейским стандартам. Информационный баннер проекта и не большая лекция от координатора проекта в ПГТУ и Украине профессора, – Чейляха Александра Петровича, вызвала большой интерес у горожан.

Пленарное заседание Международной конференции Университетская наука-2016

19 мая состоялось пленарное заседание Международной конференции Университетская наука-2016

Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2016г.» посвящена 20-летию Конституции Украины.

19-20 мая в ПГТУ проходило заседание научно-методической секции «Современное материаловедение в реализации целей проекта «MMATENG» в рамках международной научно-практической конференции «Университетская наука – 2016».

Секция конференции, посвященная реализации международного образовательного проекта «MMATENG» была организована в нашем университете по инициативе координатора проекта в ПГТУ и Украине д.т.н., проф. Александра Чейляха.

В работе секции приняли участие и выступили с докладами гости Януш Микула – доктор-инженер hab, профессор, директор института инженерии материалов Краковской политехники им. Тадеуша Костюшко (Польша); Кинга Корниенко – Phd, начальник отдела международных проектов института инженерии материалов Краковской политехники им. Тадеуша Костюшко и Чернега Светлана Михайловна – профессор из Киевского политехнического института.

На заседании были заслушаны и обсуждены очные и стендовые доклады ученых и сотрудников 2-х факультетов металлургического и сварочного, двух кафедр – «Металловедение и термическая обработка металлов» и «Материаловедение», а так же из других украинских и европейских ВУЗов – партнеров проекта.

Материалы докладов, посвященных проекту «MMATENG», опубликованы в отдельном выпуске – т. 4 сборника тезисов докладов, который будет передан в университеты-партнеры Бельгии, Германии, Польши, Франции, Израиля.

Засідання Вченої Ради ПДТУ

5 травня 2016года в ПДТУ на засіданні Вченої Ради зі звітною доповіддю виступив проректор з науково-педагогічної діяльності Олександр Чейлях. Тема доповіді: «Аналіз результативності міжнародної діяльності підрозділів університету». Основний акцент в доповіді був зроблений на позитивні результати співпраці кафедри металознавства та термічної обробки металів і відділу міжнародних проектів з консорціумом MMATENG. Проректор закликав розширювати міжнародне співробітництво шляхом участі викладачів і співробітників в міжнародних грантах.

На засіданні ректор ПДТУ запропонував ввести добру традицію – презентувати наукові роботи викладачів на Вченій Раді. Цю традицію і «відкрила» книга професора Олександра Чейляха – посібник англійською та російською мовами «Перспективні зміцнюючи технології обробки матеріалів», видана в рамках проекту.

В рамках международной программы TEMPUS “MMATENG” проведена студенческая научно-техническая конференция “Наука – первые шаги”, в которой принимали участие студенты кафедры “Металловедение и термическая обработка металлов” , студенты из Механико-металлургического колледжа и школьники (10-11 класс). Студентами были подготовлены доклады как по своей специальности, так и по новым курсам, например, “Легкие материалы для использования на транспорте”.

 

Конференція і тренінги проекту MMATENG в НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

25-26 квітня 2016 в НТУУ «Київський Політехнічний Інститут» на інженерно-фізичному факультеті пройшли тренінги за проектом Tempus MMATENG і чергова конференція учасників консорціуму проекту. Від ПДТУ брали участь координатор проекту по Україні професор Олександр Чейлях і фахівець відділу міжнародних проектів Катерина Полупанова. Тренінги проводили викладачі з європейських і університетів: Олена Ейнгорн (Технічний університет Берліна), Жан-Бернар Вогт (Університет Лілля), Kінгa Koрнеенко, Януш Микула і Станіслав Кучел (Краківський університет технологій), Пітер Аррас (Католицький університет Левена). Від України майстер-клас на тему «Перспективні зміцнюючи технології обробки матеріалів для студентів і викладачів КПІ та також представників європейських університетів провів проф. А.П. Чейлях.

Також в рамках тренінгів відбувся вебінар “CES- Materials Selection”. за участю Клауса Фредеріксон і Тетяни Вахітова (CES-Grantadesign).

На конференції відбулася презентація виданого в рамках проекту навчального посібника «Strengthening Technologies of Materials Treatment” (Authers Cheiliakh А.P., Cheylyakh YA, Samotugina Yu.S.) англійською мовою і «Перспективні зміцнюючи технології обробки матеріалів» (Автори Чейлях А. П., Чейлях Я.А., Самотугін Ю.С.) російською мовою. Книги були передані всім учасникам консорціуму.