логотип Економічного факультету

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Ми відкриваємо для тебе нові можливості!

Які саме використати – обирати тобі!

Наша сторінка ekf.pstu.edu

Ми в соціальних мережах:

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту є одним із провідних навчально-наукових підрозділів Приазовського державного технічного університету:

  • понад 500 студентів;
  • 7 випускаючих кафедр;
  • 6 провідних спеціальностей, 12 освітньо-професійних програм.
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
Кафедра Економіки підприємств
Кафедра Економічної теорії та підприємництва
Кафедра Інноватики та управління
Кафедра Інноватики та управління
Кафедра Маркетингу та бізнес-адміністрування
Кафедра Маркетингу та бізнес-адміністрування
Кафедра обліку та аудиту
Кафедра обліку та аудиту
Кафедра Транспортного менеджменту та логістики
Кафедра Транспортного менеджменту та логістики
Кафедра Фінансів та банківської справи
Кафедра Фінансів та банківської справи

Навчально-науковий інститут сучасних технологій

Факультет займається підготовкою висококласних фахівців з тепло-, електроенергетики та металургії. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях і лабораторіях з необхідними технічними засобами. Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені фахівці, серед них більш ніж дві третини – доктори і кандидати наук.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів передбачає посилену комп’ютерну підготовку. Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах міста, області та України з сучасним обладнанням.

Презентація Енергетичного факультету
Електроенергетичні комплекси та системи
скрин видео Системи автоматизації та електроприводу
Системи автоматизації та електроприводу
Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання
Презентація факультету
Кафедра матеріалознавства та перспективних технологій
Кафедра обробки металів тиском
превью Кафедри металургії чорних металів
Кафедра металургія чорних металів
Соціально-гуманітарний факультет

Соціально-гуманітарний факультет

Факультет виконує свою роль з розповсюдження соціально-гуманітарного напрямку освітянської діяльності в університеті та місті. Формула успіху факультету – це високий професіоналізм та працездатність викладачів і співробітників, всебічна підтримка діяльності ректоратом університету.

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Факультет інформаційних технологій

Факультет інформаційних технологій

Факультет готує фахівців з інформаційних технологій, які вирішують завдання проектування і експлуатації інформаційних систем з застосуванням сучасних методів та новітніх засобів програмування.

На кафедрах працює магістратура і аспірантура, де найбільш талановиті студенти мають нагоду отримати кваліфікацію магістра, а після захисту дисертації – науковий/

Кафедра автоматизації і комп’ютерних технологій
Кафедра автоматизації і комп’ютерних технологій
Кафедра інформатики
Кафедра інформатики
Кафедра вищої та прикладної математики
Кафедра вищої та прикладної математики
Кафедра комп’ютерних наук
Кафедра біомедичної інженерії

Факультет машинобудування та зварювання

Факультет машинобудування та зварювання Приазовського державного технічного університету включає сім випускаючих кафедр і є найбільшим в університеті за кількістю студентів і викладачів. На факультеті навчається понад 550 студентів і близько 70 викладачів, з яких 16 – доктори технічних наук, професори, 40 – кандидати технічних наук, доценти.

Кафедра «Архітектура»
Кафедра металургії і технології зварювального виробництва
Превью Кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва
Кафедра автоматизації та механізації зварювального виробництва
Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні
Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії
Кафедра технології машинобудування
Превью Кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин
Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин

Факультет транспортних технологій

#ТутВартоЗдобуватиОсвіту

Бути студентом факультету транспортних технологій – це набагато більше, ніж просто здобувати освіту. Навчання тут дає Вам можливість реалізувати свій потенціал як особистості, а також здобути навички та оволодіти інструментарієм, щоб досягти успіху в усьому, що Ви вирішите робити.