Назва проєкту: Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проєкту: DigEco, Пріоритет Соціальні та поведінкові науки (економіка)

Тривалість проєкту: 15.11.2020-14.11.2023

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 995 404,00 евро

Цільова група: студенти, викладачі, люди з обмеженими можливостями, Уряд

Отримувач гранту: Університет Миколаса Ромеріса (Литва)

Координатор: Жанета Сіманавічіене, професор, керівник лабораторії інновацій бізнесу

Мета та завдання проєкту

Більш широка мета: Впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти України та Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 4.0 для забезпечення сталого розвитку економіки України та Таджикистану.

Завдання

 1. Модернізувати поточні навчальні програми шляхом впровадження мультидисциплінарних навчальних програм з цифрової економіки для магістрів в Україні та Таджикистані до грудня 2023 року
 2. Створити можливості для інклюзивної освіти в галузі цифрової економіки
 3. Залучити зацікавлені сторони до навчального процесу

Партнерство

 • Університет прикладних наук Гамбург (Німеччина)
 • Університет Марібор (Словенія)
 • Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» (Україна)
 • Державний вищий навчальний заклад «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова» (Україна)
 • Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна)
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка(Україна)
 • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (Україна)
 • Таджицький технічний університет імені академіка М. Осімі (Таджикистан)
 • Таджицький державний фінансово-економічний університет (Таджикистан)
 • Худжандський політехнічний інститут Таджицького технічного університету (Таджикистан)
 • Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді „Паросток” (Україна)
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія М-Мастер» (Україна)
 • Група Компаний «Нексигол Навовар» (Таджикістан)
 • Міністерство цифрової трансформації України

Напрями діяльності за проєктом

 • Розробка Стратегії інструкцій DigEco щодо впровадження нової навчальної програми
 • Розвиток потенціалу ЗВО країн-партнерів у галузі цифрової економіки
 • Контроль якості та забезпечення якості
 • Стратегія розповсюдження, експлуатації та сталого розвитку DigEco.
 • Управління проектом на різних рівнях

Очікувані результати

 • Навчальна програма DigEco розроблена та впроваджена в навчальний процес у ЗВО партнерських країн
 • Кадровий потенціал викладачів; вигода для адміністративного персоналу, різноманітність навчальних програм
 • Інклюзивна освіта
 • Міжнародний вимір. Нові інструменти – моніторинг забезпечення якості, міжнародні відносини
 • Розширена співпраця; модернізація вищої освіти;
 • Підвищена автономність ЗВО;
 • Кращі відносини на ринку праці;
 • Діджиталізація вищої освіти

Координатор проєкту від України

логотип ПДТУ

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

Координатор: Олена ХАДЖИНОВА, професор, доктор філософії (Економіка),

Декан економічного факультету

Партнери з України

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Державний вищий навчальний заклад «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова»

Проспект Героїв України 9, Миколаїв, 54025, Україна

Координатор: В’ячеслав ІВАТА, начальник відділу методичного забезпечення та моніторингу якості навчання НУК, к-т економ. наук доцент кафедри «Облік і економічний аналіз»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Координатор Сергій КОПИЛОВ, проф. д-р історичних наук, ректор

Державний університет «Житомирська політехніка»

Державний університет «Житомирська політехніка»

Координатор Юлія БОГОЯВЛЕНСЬКА, к.е.н, доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин , керівник Центру розвитку професійної кар’єри;

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Координатор Дарья Легеза, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу

Company M-Master

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія М-Мастер»

Координатор Олег ЛАЩЕНКО, директор

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України

Валерія Іонан, заступник Міністра з Європейської інтеграції