Починаючи з листопада 2020 Економічний факультет ПДТУ реалізує проєкт Erasmus + CBHE DigEco Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Проект нарощує потенціал розвитку інноваційних цифрових технологій в економіці задля відповідності викликам світового ринку шляхом розробки Віртуальної проектної навчальної платформи (VPLP), з урахуванням проектного інклюзивного освітнього компоненту (PIE) для підготовки висококваліфікованих спеціалістів відповідно до потреб ринку праці, найкращих практик Європейського Союзу та Болонського процесу в Україні та Таджикистані.

Для ПДТУ проєкт має на меті заповнити попит на ринку праці в спеціалістах у галузі цифрової економіки шляхом впровадження сучасних тенденцій у цифровій сфері у вищих освіті відповідно до найкращих практик, шляхом спільної розробки з вищими навчальними університетів з ЄС 13-х інноваційних навчальних програм з економіки для магістрів з урахуванням компоненту відповідно до вимог Болонської системи та стратегії Європейського Союзу щодо єдиного цифрового ринку. Впровадження навчальних програм, які вважаються відповідними потребам ринку праці в Україні, реалізується з метою створення різноманітних та міжнародно орієнтованих навчальних програми. На основі найкращих практик вищих навчальних закладів ЄС, орієнтованих на цифрову економіку розроблені навчальні програми можуть підготувати спеціалістів, які будуть затребувані на сучасному цифровому ринку. Впроваджуючи інноваційні дисципліни в освітній процес на стику цифрового та економічного, ПДТУ підготує кваліфікований персонал відповідно до вимог цифрового ринку. Діяльність таких спеціалістів позитивно вплине на швидкість реформування економіки в Україні.

Створення сучасної цифрової лабораторій та VPLP в ПДТУ сприятиме розробці нової навчальної методології, а студенти економічного факультету підвищать свій рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Створені зв’язки між ПДТУ та ЄС забезпечать високоякісне освітнє середовище завдяки співпраці з ключовими гравцями в галузі цифрової економіки. Метою модернізації навчальних програм у ПДТУ є підготовка фахівців, які розуміють, як організації можуть ефективно використовувати цифрові технології для інновацій своїх бізнес-процесів, продуктів, послуг та бізнес-моделей.

Проєкт впровадить інклюзивне освітнє середовище відповідно до Education 4.0. у галузі цифрової економіки для реалізації методологічних та технологічних заходів щодо створення інтерактивного та мультимедійного контенту та відповідної цифрової платформи для інклюзивної освіти. Платформа сприятиме інклюзивності освіти. Люди з обмеженими можливостями зможуть отримувати знання та навички без дискримінації. Лабораторії ViDEL обладнають з урахуванням інклюзивності та потреб людей з обмеженими можливостями, що надасть змогу вирішити проблему рівності в освіті та самореалізації.

Запуск в рамках проєкту інноваційної моделі партнерства для взаємодії зацікавлених сторін націлена на створення базових цифрових послуг для використання громадянами в галузі освіти. Для запуску моделей партнерства представники цифрової індустрії, бізнесу та університетів розроблять курси перепідготовки для спеціалістів підприємств, організацій та інших зацікавлених сторін відповідно до потреб у їх регіональних галузях. Створене навчальне середовище стане основою для переходу на наступний вищій рівень освіти та впровадженню віртуального навчання для існуючих та перспективних партнерів DigEco +, які матимуть можливість накопичити компетентності та підвищити свою конкурентоспроможність.

Нові навчальні програми DigEco фокусуються на ділових та організаційних можливостях, які пропонують широкий спектр цифрових технологій, включаючи хмарні обчислення та аналіз великих даних. Студенти – економісти будуть навчатися діяти як міст між цифровою технологією та бізнесом. Поєднуючи теорію з практикою, програма забезпечує міцну основу поєднання економіки, інформаційних технологій, комп’ютерного програмування а також висвітлює технології цифрових інновацій, які відіграють першорядну роль у Fintech, управлінні великими даними, кібербезпеці, технологіях розподіленого реєстру обліку, розумних контактах, блокчейн, машинному навчання, обробці природних мов, візуалізації даних.

Завдяки викладачам з університетів ЄС студенти та викладачі ПДТУ вдосконалюватимуть знання іноземних мов, а також реалізовуватимуть стратегію збільшення використання англійської мови, розвиватимуть навички спілкування та стратегічного управління з іншими країнами, а також здійснюватимуть важливу роботу з просування інтернаціоналізації в університеті. Впровадження інноваційного методу VPLP та компоненту PIE дозволить студентам брати участь у проекті, під керівництвом викладачів з країн ЄС. VPLP заохочуватиме розвивати глобальний світогляд студентів, впроваджувати інноваційні навички та компетентності, що дозволить їм у майбутньому стати частиною інноваційних компанії з повним циклом розвитку та з етичним підходом до ділових відносин, які засновані на нових технологіях, прозорої системі ефективності, можливості рости та побудови кар’єри у вітчизняних та. міжнародних компаніях.

Студенти з різних університетів будуть брати участь у роботі проектних команд. Міжнародні підприємства та МСБ будуть залучені як партнери, які зацікавлені у випускниках високої кваліфікації. Викладачі ПДТУ запровадять навчальну методологію нового покоління з практичним застосуванням у лабораторіях VIDEL. Як результат, ПДТУ підготує сучасних спеціалістів, а дух інновацій та новаторів процвітатиме, відкриваючи шлюзи для модернізації країни.

Зараз DigEco знаходиться на стадії проєктних тренінгів, які проводять викладачі Університету Миколаса Ромеріса (Литва), Університету прикладних наук Гамбурга (Німеччина) та Університету Марібора (Словенія). З 25 лютого 2021 року по 23 березня 2021 року провідні викладачі європейських університетів читають лекції та майстер-класи з розробки інноваційних навчальних програм з цифрової економіки. Майже всі викладачі економічного факультету ПДТУ беруть участь в інтерактивному навчальному процесі і дуже скоро почнуть модернізувати освітні програми в ПГТУ відповідно до найкращих європейських практик.